Dziękujemy za przekazany 1% podatku dochodowego za rok 2014

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego za 2014 rok na działalność naszego Towarzystwa! Przekazane środki znacząco wspierają naszą działalność statutową a indywidualnie wskazanym przez podatników beneficjentom dofinansowują terapię.  

Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych i ich rodzin za udzielone wsparcie i życzymy wszystkim pomyślności oraz dużych dochodów w kolejnych latach 🙂