Walne Zebranie Członków Towarzystwa – 17 marca 2016

W czwartek 17-go marca odbyło się  Walne Zebranie Członków Towarzystwa, na którym podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała 1/2016 o zatwierdzeniu ramowego sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego za rok 2015.
  2. Uchwała 2/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2015 roku.
  3. Uchwała 3/2016 o udzieleniu absolutorium Zarządowi za działalność w 2015 roku.
  4. Uchwała 4/2016 o wyborze prezesa Towarzystwa. Prezesem Towarzystwa na kadencję 2016-2019 została Pani Ewa Ziętak.
  5. Uchwała 5/2016 o wyborze członków Zarządu Towarzystwa. Do Zarządu na kadencję 2016-2019 wybrani zostali: Stanisław Iwicki, Monika Światowy, Weronika Kiełtyka i Joanna Cywińska.
  6. Uchwała 6/2016 o członków Komisji Rewizyjnej. Do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019 wybrani zostali: Barbara Rettig (przewodnicząca), Grażyna Rzęska, Ryszard Kuryło.

Zaplanowano również terminy imprez:

  • 22 maja – spływ kajakowy,
  • 18-19 czerwca – biawak w Jarużynie,
  • 24 września – mecz piłki nożnej.