Zapraszamy do udziału w zajęciach hipoterapeutycznych prowadzonych przez Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
„Myślęcinek”

Towarzystwo od ponad 20 lat zajmuje się hipoterapią dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, nadpobudliwością, niedosłyszących, niewidomych, z autyzmem,  z wadami postawy.

Od 1997 roku Towarzystwo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Dysponujemy doświadczoną kadrą, trzema spokojnymi konikami oraz nowoczesną krytą ujeżdżalnią z poczekalnią dla rodziców i opiekunów. Większość zajęć prowadzimy na świeżym powietrzu korzystając z padoku oraz okolicznych terenów.

Organizujemy również imprezy integracyjne takie jak: spływy, biwaki i mecze piłki nożnej.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest skierowanie lekarskie!


ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

w Jarużynie, ul. Kolonia 33

od poniedziałku do piątku:
od 15:30 do 19:00
oraz w soboty:
od 9:00 do 13:00


CENNIK

Od dnia 1.09.2020 roku obowiązuje cennik:

  • 35 zł – dla osób nie będących członkami Towarzystwa;
  • 27 zł – dla aktywnych członków Towarzystwa, którzy opłacają regularnie składki i uczestniczą w zebraniach BTHip „Myślęcinek”; 
  • 32 zł – dla członków Towarzystwa, którzy korzystają z indywidualnie zbieranego 1% u nas lub mają zajęcia finansowane z innych programów/źródeł (np. Fundacja, przedszkole). Stawka ta dotyczy również nieaktywnych członków Towarzystwa oraz niepłacących na bieżąco składek. 

  Zarząd Towarzystwa

Rodziców lub opiekunów pacjentów prosimy o zapoznanie się z regulaminem Towarzystwa!

Członkiem Towarzystwa można zostać po sześciu miesiącach korzystania z zajęć hipoterapeutycznych, regularnym opłacaniu zajęć oraz po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i wpłaceniu na konto Towarzystwa wpisowego wraz z roczną składką członkowską.

Wpisowe – 30,00 zł

Roczna składka członkowska – 20,00 zł
(składka członkowska obejmuje sezon zajęciowy liczony od września bieżącego roku do sierpnia następnego roku)