Zapraszamy do udziału w zajęciach hipoterapeutycznych prowadzonych przez Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
„Myślęcinek”

Towarzystwo od 20 lat zajmuje się hipoterapią dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, nadpobudliwością, niedosłyszących, niewidomych, z autyzmem,  z wadami postawy.

Od 1997 roku Towarzystwo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Dysponujemy doświadczoną kadrą, trzema spokojnymi konikami i budynkiem pełniającym funkcję krytej ujeżdżalni. Większość zajęć prowadzimy na świeżym powietrzu korzystając z padoku oraz okolicznych terenów.

Organizujemy również imprezy integracyjne takie jak: spływy, biwaki i mecze piłki nożnej.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest skierowanie lekarskie!


ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

w Jarużynie ul. Kolonia 33

od poniedziałku do piątku:
od 15:30 do 19:00
oraz
w soboty:
od 9:00 do 13:00


CENNIK

Koszt jednego zajęcia (0,5 godziny) wynosi:

30,00 zł – dla osób niezrzeszonych lub członków Towarzystwa, którzy mają dotacje z indywidualnie zbieranego 1% u nas lub w Fundacji

22,00 zł – dla członków Towarzystwa regularnie opłacających należności za zajęcia i składki członkowskie

Rodziców lub opiekunów pacjentów prosimy o zapoznanie się z regulaminem Towarzystwa!

Członkiem Towarzystwa można zostać po sześciu miesiącach korzystania z zajęć hipoterapeutycznych, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wpłaceniu na konto Towarzystwa wpisowego i rocznej składki członkowskiej.

Wpisowe – 10 zł

Roczna składka członkowska – 20 zł
(składka członkowska obejmuje sezon zajęciowy liczony od września bieżącego roku do sierpnia następnego roku)