Wszystko co potrzebujesz aby bezpłatnie i łatwo rozliczyć PIT za 2018 rok – programy, formularze PIT, załączniki do formularzy PIT, przydatne informacje w pigułce.

 

Pamiętaj masz czas do końca kwietnia 2019 roku (termin mija o północy) na rozliczenie i przesłanie do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-OP.

Na tej stronie masz łatwy i przyjazny program do rozliczania PIT-ów oraz gotowe formularze PIT.

PIT-y możesz wypełnić i wysłać online (bezpośrednio w internecie) lub pobrać program, zainstalować go na swoim komputerze wypełnić i wysłać przez internet.

Jeśli wolisz wypełnić PIT ręcznie (tradycyjnie) poniżej  znajdziesz gotowe formularze PIT do pobrania.

  Rozlicz twój PIT bezpłatnie teraz online klikając w poniższą grafikę.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

 

Ochrona przy pobieraniu programu PIT
Strona jest szyfrowana i zabezpieczona Certyfikatem SSL – sprawdź, czy adres strony jest poprzedzony pięcioma literami “https”, a w oknie przeglądarki znajduje się symbol zamkniętej kłódki.

Program bezpłatny do wypełniania PIT-ów do pobrania i instalacji na własnym komputerze:

program PIT WINDOWS

program PIT MAC OS*

program PIT LINUX*

*– uprzejmie prosimy o wpisanie na picie w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) w polu Numer KRS numeru 00 00 120 586 .

W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w polu Cel szczegółowy 1% prosimy wpisać: pomoc chorym dzieciom. W imieniu naszych podopiecznych z góry pięknie dziękujemy za wsparcie.

 

PIT 36 i 36L

PIT-36 – jest to druk PIT, na którym wykazujesz dochody zagraniczne, dochody z działalności gospodarczej wg 18/32-proc. stawki podatku, dochody małoletnich dzieci. Pobierz druk PIT-36

PIT-36L – to formularz, na którym rozliczasz dochody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej – opodatkowanych 19-procentową stawką podatku. Pobierz druk PIT-36L

PIT 37

PIT-37 – jest najczęściej składanym rozliczeniem rocznym PIT. W PIT-37 wykazujesz dochody z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście – uzyskane za pośrednictwem płatnika, czyli podmiotu pobierającego z naszego wynagrodzenia zaliczki na podatek. Pobierz druk PIT-37

 

PIT 38

PIT-38 – ten PIT wybierasz do wykazania dochodów lub strat uzyskanych z papierów wartościowych, kapitałów pieniężnych, giełd akcji oraz rynku forex. Pobierz druk PIT-38

 

PIT 39

PIT-39 – na PIT-39 rozliczasz dochody ze sprzedaży nieruchomości – jeśli od dnia nabycia, do dnia sprzedaży nieruchomości nie minęło 5 lat. Pobierz druk PIT-39

 

PIT OP

PIT-OP – oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Pobierz druk PIT-OP

 

Załączniki do formularzy PIT za 2018 rok:

PIT-2K – dotyczy ulgi odsetkowej od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy dotyczące tej ulgi utraciły moc w pierwotnym kształcie w 2007 roku, jednak ulga ta przysługuje osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo. Pobierz druk PIT-2K

PIT-B – załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Druk PIT-B wypełnia tylko przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych 18%-32% lub przy podatku liniowym 19%. Załącznik dotyczy jedynie PIT-36 i PIT-36L. Pobierz druk PIT-B

PIT-BR – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Druk PIT-BR wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej i korzystający z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, są to tzw. koszty kwalifikowane, określone w art.26e ustawy o PIT. Pobierz druk PIT-BR

PIT-D – załącznik PIT-D składają wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają nabyte w latach poprzednich ulgi budowlane. PIT-D nie łączy się z tzw. zwrotem podatku VAT za materiały budowlane. Pobierz druk PIT-D

PIT-DS – załącznik PIT-DS składa się razem z deklaracjami podatkowymi PIT-36 i PIT-36L. Załącznik ten wypełniają podatnicy, którzy uzyskują przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i ustalają dochody na podstawie ksiąg racunkowych lub księgi przychodów i rozchodów. Pobierz druk PIT-DS 

PIT-M – załącznik PIT-M jest załącznikiem do deklaracji podatkowej składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego w związku z uzyskanymi w 2018 roku przychodami dziecka. Druku tego nie składają rodzice lub opiekunowie, których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w przypadku których nie trzeba doliczać dochodów dziecka do dochodów rodziców. Pobierz druk PIT-M 

PIT-MIT – jest to nowy załącznik dodawany do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Podatnicy korzystający w prowadzeniu działalności z lokali i budynków o wartości powyżej 10 mln zł mogą być zobowiązani do płacenia podatku wielkopowierzchniowego – 0,0035% podstawy opodatkowania (nadwyżki wartości lokalu ponad 10 mln zł. Deklaracja PIT-MIT obowiązuje przy rozliczeniu podatkowym od 2018 roku. Pobierz druk PIT-MIT  

PIT-O – podatnicy korzystający z ulg podatkowych i odliczeń muszą oprócz złożenia zeznania podatkowego, dołączyć druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Są to druki PIT-O i PIT-D. Podatnik zobowiązany jest wybrać odpowiedni załącznik i podać kwotę ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzystasz z żadnych odliczeń nie musisz dołączać tego druku do zeznania PIT. Pobierz druk PIT-O  

PIT-Z – druk PIT-Z jest przeznaczony dla podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego, czyli możliwości płacenia podatku w terminie późniejszym niż obowiązujący termin jego zapłaty. PIT-Z jest załącznikiem do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Załącznik ten składają wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art.44 ust 7a-7k ustawy o PIT. Druk PIT-Z nie jest samodzielną deklaracją i należy go traktować jako załącznik do deklaracji PIT. Pobierz druk PIT-Z  

PIT-ZG – druk PIT-ZG przeznaczony jest dla osób, które rozliczają przychody uzyskane od podmiotów zagranicznych (mieszkam w Polsce a wynagrodzenie dostaję z zagranicy) lub zarabiają wyjeżdżając do pracy za granicę. Obowiązek złożenia PIT-ZG zależy od tego z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2018 rok. Pobierz druk PIT-ZG  

ZAP-3 – druk ZAP-3 służy do zgłaszania przez podatnika do urzędu skarbowego informacji o zmianie adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych i aktualizacji, zmiany numeru rachunku bankowego, na który podatnik otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Pobierz druk ZAP-3 

 

 

 

BTHip „MYŚLĘCINEK” życzy łatwego i bezstresowego rozliczenia podatków za 2018 rok oraz dużych i szybkich zwrotów nadpłaconych zaliczek.