Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek” oficjalnie rozpoczęło działalność 28 marca 1995 roku. W tym dniu zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000120586. Wcześniej, bo od 1992 roku, w Ośrodku Rekreacji Konnej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku działał ośrodek hipoterapii wspierany finansowo przez budżet miejski. Trudności finansowe jakie pojawiły się na początku 1995 roku skłoniły rodziców oraz terapeutów do powołania 9.02.1995 Towarzystwa Hipoterapeutycznego „Myślęcinek”. W jego skład, obok rodziców, weszli lekarze, pedagodzy i psycholog. Pierwszym prezesem Towarzystwa została Pani Barbara Łyszkiewicz. Towarzystwo powstało, aby popierać i upowszechniać hipoterapię oraz pozyskiwać środki finansowe na zabiegi hipoterapeutyczne. Taki właśnie cel miały imprezy charytatywne organizowane przez Towarzystwo. Najważniejsze z nich to „Mecz o grosz”, który odbył się 16 września 1995 roku pomiędzy bankowcami PKO BP I/O Bydgoszcz a reprezentacją „Expressu Bydgoskiego” oraz mecz hokejowy z 11 grudnia 1999 pomiędzy żużlowcami Jutrzenki-Polonii i Apatora Toruń przeciwko Old-Boys Club Bydgoszcz. Od 1997 roku funkcję prezesa pełniła Pani Małgorzata Kluczkowska. W czasie 10 letniej historii Towarzystwa odbyło się wiele imprez integracyjnych, takich jak zabawy karnawałowe, czy dni dziecka. Przez ten okres udało się również nawiązać współpracę z licznymi organizacjami i instytucjami, m.in. przedszkolami i szkołami integracyjnymi, ośrodkami dla dzieci niedosłyszących czy niedowidzących. W tym okresie kadra Towarzystwa czynnie uczestniczyła w konferencjach i szkoleniach organizowanych dla hipoterapeutów. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, z którym BTHip „Myślęcinek” współpracuje do tej pory i którego patronatem jest objęte. Dzięki tej współpracy ośrodek zorganizował w 1998 roku Międzynarodową Konferencję Hipoterapeutyczną, a latem 2000 roku odbyły się w Myślęcinku dwutygodniowe warsztaty hipoterapetyczne. W 1997 Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek” otrzymało od PTHip prawo prowadzenia praktyk dla przyszłych hipoterapeutów. Na początku 2000 roku, dzięki dotacji z Urzędu Miasta, Towarzystwo wzbogaciło się o konia imieniem Toffi. W marcu 2005 roku członkowie Towarzystwa wybrali nowy Zarząd, na którego czele stanął wcześniejszy wiceprezes i współzałożyciel Andrzej Matczak. Decyzją nowego Zarządu zmieniono nazwę Towarzystwa na Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapetyczne „Myślęcinek”. W 2007 roku Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia w okresie od 1992 do 2004 roku:

 • 1992 rok – powstanie ośrodka hipoterapii działającego w Ośrodku Rekreacji Konnej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku;

 • 9.02.1995 – powołanie Towarzystwa Hipoterapeutycznego „Myślęcinek”, w którego skład, obok rodziców i terapeutów, weszli lekarze, pedagodzy i psycholog. Pierwszym prezesem Towarzystwa została Barbara Łyszkiewicz.

 • 28.03.1995 – rejestracja Towarzystwa w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000120586;

 • 16.09.1995 – impreza charytatywna: „Mecz o grosz”, który odbył się pomiędzy bankowcami PKO BP I/O Bydgoszcz a reprezentacją „Expressu Bydgoskiego”;

 • 1997 – wybór nowego Zarządu, funkcję prezesa objęła Małgorzata Kluczkowska;

 • 1997-1998 – uzyskanie patronatu Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz prawa prowadzenia praktyk dla przyszłych hipoterapeutów;

 • marzec 1998 – Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna, zorganizowana w Bydgoszczy wspólnie z PTHip;

 • 11.12.1999 – impreza charytatywna: mecz hokejowy pomiędzy żużlowcami Jutrzenki-Polonii i Apatora Toruń przeciwko Old-Boys Club Bydgoszcz;

 • sierpień 2000 – zorganizowanie na terenie LPKiW dwutygodniowych warsztatów hipoterapeutycznych, prowadzonych przez hipoterapeutę PTHip;

 • 13.01.2001 – dzięki dotacji z Urzędu Miasta Towarzystwo wzbogaciło się o konia do hipoterapii o imieniu Tofii;

W czasie 10 letniej historii Towarzystwa odbyło się wiele imprez integracyjnych takich jak zabawy karnawałowe, czy dni dziecka. Przez ten okres udało się również nawiązać współpracę z licznymi organizacjami i instytucjami m.in. przedszkolami i szkołami integracyjnymi, ośrodkami dla dzieci niedosłyszących czy niedowidzących. W tym okresie kadra Towarzystwa czynnie uczestniczyła w konferencjach i szkoleniach organizowanych dla hipoterapeutów.

Wydarzenia w roku 2005:

 • 28.01 – zabawa karnawałowa „Bal na tratwie” dla dzieci z Towarzystwa oraz ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy;

 • 14.02 – rezygnacja pani M. Górniewicz z funkcji prezesa;

 • marzec – wznowienie po kilkuletniej przerwie ubezpieczenia pacjentów polisą NNW (CIGNA S.A.);

 • 31.03 – Walne Zebranie Członków Towarzystwa, na którym m.in.:

 • dokonano wyboru Zarządu, na którego czele stanął pan Andrzej Matczak;

 • przyjęto zmiany w statucie, w celu dostosowania go do ustawy o działalności pożytku publicznego;

 • zdecydowano o zmianie nazwy na Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapetyczne „Myślęcinek”;

 • 16.04 – udział w zebraniu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego;

 • 30.04 – udział w festynie zorganizowanym przez LPKiW w związku z obchodami rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej – promocja hipoterapii oraz przejażdżki na koniu dla chętnych dzieci;

 • 14.05 – ognisko dla wolontariuszy Towarzystwa;

 • 3.06 – udział w „Wieczorze Marzeń” w Ogrodzie Fauny Polskiej LPKiW zorganizowanym dla niepełnosprawnych dzieci przez ogrody zoologiczne na całym świecie;

 • 1.09 – rozpoczęcie realizacji „Programu długofalowych oddziaływań skierowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin”;

 • wrzesień – nawiązanie współpracy z Oddziałem Terenowym Towarzystwa Walki z Kalectwem: zorganizowanie 19.09 wspólnej imprezy plenerowej „Pożegnanie lata” oraz przeprowadzenie ponad 100 zajęć hipoterapeutycznych dla grupy dzieci z TWK;

 • utworzenie strony internetowej: http://www.hipoterapia.republika.pl;

 • 11-12.11 – udział hipoterapeutek (E. Ziętak, J. Cywińska) w Walnym Zebraniu PTHip oraz w II Międzynarodowym Seminarium Hipoterapeutycznym „Na początku był koń” (Warszawa);

 • 13.12 – decyzją Zarządu zmieniono sekretarza Towarzystwa – na miejsce p. Russ powołano pana Dariusza Stasiowskiego;

 • 23.12 – spotkanie przedstawicieli Towarzystwa z Wiceprezydentem Bydgoszczy oraz Prezesem Browaru „Grupy Żywiec” z Bydgoszczy;

 • 30.12 – zakończenie działalności w Ośrodku Rekreacji Konnej;

Pozyskane w 2005 roku dotacje i wsparcie:

 • Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” – dotacja;

  Pozyskane fundusze wykorzystano na spłacenie długu powstałego za kadencji pani prezes M. Górniewicz oraz na bieżącą działalność Towarzystwa.

  Liczba przeprowadzonych zajęć hipoterapeutycznych = 2017.

 

Wydarzenia w roku 2006:

 • 13.01 – zebranie informacyjne dla członków BTHip;
 • 14.01 – odwiedziny u Toffiego i zwiedzanie Ogrodu Fauny Polskiej (ZOO od zaplecza);
 • 21.01 – rozpoczęcie działalności w nowym miejscu w Czarnówczynie, gmina Osielsko ul. Na Skarpie 7 (umowa dzierżawy terenu i lokalu od Państwa Kuffel) – przystosowanie miejsca (namiot) oraz przygotowanie koni do pracy w nowych warunkach;
 • 9.02 – bal karnawałowy zorganizowany wspólnie z Zespołem Szkół nr 30 (paczki dla dzieci od sponsorów);
 • marzec – kontynuacja ubezpieczenia NNW dla pacjentów oraz wolontariuszy i terapeutów;
 • 17.03 – prezentacja ośrodka na konferencji w Poznaniu – SALMED 2006;marzec-maj:
 • podjęcie działań mających na celu stworzenie stałej bazy z zapleczem rehabilitacyjnym – rozmowy w Ratuszu, z prezesem WSG;
 • patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego na 2006 rok;
 • postawienie krytej ujeżdżalni – współudział w kosztach;
 • przygotowanie ulotek reklamowych oraz biuletynu;
 • pozyskanie sprzętu komputerowego od sponsora;
 • 11.05 – Walne Zebranie Członków BTHip „Myślęcinek”
 • 2-3.06 – Łódź – Konferencja „Max – koń, który leczy” (H. Kozłowska)
 • 2.06 – Wieczór Marzeń w ZOO – udział naszych podopiecznych w zabawie, promocja hipoterapii prowadzonej przez nasze Towarzystwo połączona z przejażdżkami dla dzieci;
 • 3-4.06 – II Jarmark Wodny w Bydgoszczy – promocja hipoterapii oraz przejażdżki dla dzieci;
 • 11.06 – CSIO Poznań-Wola – warsztaty hipoterapeutyczne (H. Kozłowska, V. Pociask);
 • 24.06 – Sobótkowy Piknik – piknik połączony ze spływem kajakowym;
 • 10-16.08 – Jaksice koło Inowrocławia – warsztaty hipoterapeutyczne prowadzone przez mgr Jana Krupińskiego na temat „Hipoterapia dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego – model neurofizjologiczny” (J. Cywińska, V. Pociask);
 • 3.09 – Dożynki w Żołędowie – promocja hipoterapii prowadzonej przez BTHip „Myślęcinek”, przejażdżki dla dzieci;
 • 24.09 – Spływ kajakowy dla niepełnosprawnych dzieci na rzece Brdzie (współpraca z RTW „Lotto – Bydgostia” oraz KTK Arka V).

Wydarzenia w roku 2007:

 • uzyskanie przez BTHip. „MYŚLĘCINEK” statusu organizacji pożytku publicznego (OPP);