Konferencja „Niepełnosprawni w zatrudnieniu” – 10 września 2015

Panie Ewa Ziętak i Joanna Cywińska reprezentowały Towarzystwo podczas Konferencji zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy. Jej celem było naświetlenie problemów osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, pokazanie dostępnych rozwiązań i zachęcanie pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.