Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w 2017 roku

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

W okresie od 1.03 do 31.12.2017 roku realizujemy program dotacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 9/2017 dotyczący wsparcia działań w zakresie opieki nad osobami przewlekle chorymi, pod nazwą „Usprawnianie osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię i terapię domową”

W ramach programu zrealizujemy 700 dotowanych zajęć hipoterapeutycznych oraz 100 zajęć terapii domowej. Programem objęci są pacjenci z orzeczoną niepełnosprawnością z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Około 40 beneficjentów zadania skorzysta z co najmniej 15 dotowanych zajęć hipoterapeutycznych a grupa 10 osób z 10 zajęć terapii domowej.

Koszt jednego zajęcia hipoterapeutycznego w ramach programu to 10 zł.

Terapia domowa jest nieodpłatna. Liczba miejsc niestety jest ograniczona.

Osoby objęte dotacją prosimy o dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności, aktualizację skierowania na hipoterapię oraz wpłatę 150 zł na konto Towarzystwa.