COVID-19 a powrót do zajęć hipoterapii.

W związku z powrotem do prowadzenia zajęć hipoterapii w zaostrzonym reżimie sanitarno-epidemiologicznym, prosimy o zgłaszanie się do terapeutek osób pragnących podjąć terapię. Przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z treścią regulaminu i wypełnić ankietę.
Liczymy na Waszą współpracę w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.